Site logo

Hope یا امید، امیدواری و امید داشتن حالتی در درون فرد هست که فرد را با روحیه ی خوب به سمت اهداف اش سوق می دهد.
اشنایدر روانشناس و محقق برجسته ی آلمانی تحقیقات طولی خود را در مورد کلمه ی امید و تاثیرات داشتن امید بر فعالیتهای فرد انجام داده است. و به این نتیجه رسیده است، که امیدوار بودن و امید داشتن یا به عبارتی داشتن انتظار مثبت برای رسیدن به اهداف می توانند معبر و گذرگاهی را در شبکه عصبی و مغز فرد ایجاد کند، و فرد را بدون اینکه خود, آگاهی داشته باشد در مسیر اهداف و برای رسیدن به هدف سوق دهد.
در واقع انتظارات مثبت و امیدواری تعادل شیمیایی هورمونهای مغزی را به هم زده و این کار باعث میشود نقش تسکین دهندگی و آرامش به فرد حاکم شود. و در ادامه فرد با رسیدن به آرامش به کسی خوبی می رسد.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه