Site logo

چکاپ شنوایی فراموش نشود!

برای اینکه سلامت شنوایی خود را حفظ کنید باید به طور منظم آزمایش شنوایی بدهید

کافه سلامت: برای اینکه سلامت شنوایی خود را حفظ کنید باید به طور منظم آزمایش شنوایی بدهید. این آزمایش توسط متخصص سنجش شنوایی انجام می‌شود. در این آزمایش متوجه خواهند شد که آیا دچار کم شنوایی هستید یا نه و اگر هستید چه مقدار است. در انجام تست شنوایی، قبل از اینکه درمان آن سخت شود مشکلات را شناسایی می‌کنند. در صورتی که دچار کم شنوایی باشید متخصصان به شما سمعک مناسبی توصیه می‌کنند. در ادامه از شما می‌خواهم برای آگاهی بیشتر از چگونگی تست شنوایی، ویدیوی «چکاپ شنوایی فراموش نشود!» را تا انتها تماشا کنید.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه