توضیحات

روانپزشک
روان درمانگر
درمان اعتیاد
مشاوره پیش از ازدواج
رویکرد درمانی:
- شناختی-درمانی (CBT)
شماره تماس:
09362151544

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید