توضیحات

درمان بیماری های:
- روماتیسمی مفاصل
- روماتیسم اعضا داخلی بدن
- پوکی استخوان
- آرتروز
- دیسک
- درد مفاصل

بیمه ها

تامین اجتماعی, خدمات درمانی

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید