توضیحات

زوج درمانی
مشاوره فردی برای افراد 16 سال به بالا شامل:
- درمان اضطراب (فراگیر، اجتماعی، آگورافوبی، فوبی خاص، جدایی، وحشتزدگی)
- درمان افسردگی
- درمان وسواس (فکری، عملی)
- درمان اختلالات شخصیت
رویکرد درمانی:
- شناختی-رفتاری
- طرحواره درمانی
- درمان متمرکز بر شفقت

بیمه ها

بیمه های تکمیلی

برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید