شهر
توضیحات

روان درمانی فردی
مشاوره در زمینه روابط عاطفی (شروع و پایان رابطه)
درمان اختلالات خلقی (افسردگی، اضطراب، وسواس)
مشاوره نوجوان
مشاوره تحصیلی مقاطع تحصیلی و کنکور ارشد روانشناسی
انجام پرسشنامه ها، تست ها و آزمون های روانی
رویکرد درمانی:
- التقاطی
- روانپویشی کوتاه مدت (DISTDP)
- شناختی-رفتاری (CBT)

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید