توضیحات

مشاوره کودک
مشاوره نوجوان
آموزش والدین با رویکرد دلبستگی (attachment)
درمان ADHD با رویکرد نورساینس (نوروفیدبک)
مشاوره نوجوانان با رویکرد خانواده درمانی میکوچی
مداخله در اختلالات کودک و نوجوان با رویکرد رفتاری-شناختی (CBT)
شماره تماس:
09934054294

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید