توضیحات

مشاوره در حوزه های:
- زوج درمانی
- قبل ازدواج
- مشکلات فردی در زمینه استرس و اضطراب و افسردگی
- مهارت های زندگی
- انتخاب همسر
- برنامه ریزی و هدف گذاری
رویکرد شناخت درمانی

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید