توضیحات

سنجش شنوایی و تعیین میزان کم شنوایی
بررسی سلامت و عملکرد پرده گوش (تشخیص وجود عفونت گوش)
تجویز سمعک پشت گوشی، داخل گوشی و نامرئی
سنجش میزان وزوز گوش و ارائه راهکار برای کاهش آن
شماره تماس:
۰۹۹۲۰۶۵۹۹۶۱

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید