توضیحات

مشاوره کودک
مشاوره خانواده
اجرا و تفسیر تخصصی تست های شخصیتی و تست هوش وکسلر
رویکرد درمانی: CBT

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید