توضیحات

زوج درمانی
خودشناسی
تحليل رفتار متقابل
مشاوره فردی
مشاوره ازدواج
مشاوره خانواده
نروتراپی
هيپنوتراپی
مشاوره طلاق
خيانت
زندگی بعد از جدايی و آسيب
مشاوره انگيزشی و كارآمدی
طرحواره درمانی
اجرای تست های شخصيت و هوش
مشاوره روابط قبل از ازدواج
مهارت های زندگی مثل مهارت حل مسئله و روابط بين فردی
رويكرد درمان: CBT
شماره تماس:
093551754570

برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید