توضیحات

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
غربالگری_بارداری
غربالگری _سرطان
سرطان پستان
سونوی ۳بعدی

آدرس:
خرم آباد ،شهدای شرقی،مرکز تصویر برداری آسمان
شماره تماس:
۳۳۳۳۱۹۱۰
۳۳۳۳۱۷۹۰

برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید