توضیحات

روان درمانی
مشاوره کودک و نوجوان
درمان فردی در حوزه اختلالات خلقی و اضطرابی
اصلاح الگوهای مشکل ساز در روابط عاطفی
رویکرد درمانی:
- روان درمانی پویشی کوتاه مدت (ISTDP)

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید