شهر
توضیحات

روانشناس بالینی و رواندرمانگر
مدرس دانشگاه، عضو سازمان نظام روانشناسی
بابل :مدیر کلینیک بینیش نوین
ساری: کلینیک بهار
جهت تعیین وقت:
۰۹۱۲۲۱۴۸۱۹۳

ما را دنبال کنید!
برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید