توضیحات

ارزیابی و تشخیص اختلالات روانشناختی کودکان
ارزیابی و تشخیص اختلالات یادگیری کودکان
آموزش کودکان مبتلا به نارساخوانی و مشکلات املا و نوشتن
ارزیابی هوشی با وکسلر ۴ و استانفورد-بینه
ارزیابی توجه و تمرکز کودکان با آزمون های استاندارد
کمک به دانش آموزان و کودکان مبتلا به نارسایی توجه
شناسایی و تشخیص نارسایی توجه و بیش فعالی و مداخلات غیردارویی
درمان اختلالات وسواس کودکان، اضطراب و افسردگی با رویکرد شناختی-رفتاری
آموزش مدیریت رفتاری والدین (PMT)
بازی درمانی
رویکرد درمانی: شناختی-رفتاری
شماره تماس:
01732337300

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید