شهر
توضیحات

مشاوره کودک
مشاوره نوجوان
مشاوره فردی
درمان اختلالات اضطرابی، وسواس و افسردگی کودکان و بزرگسالان
درمان بیش فعالی
اجرا و تفسیر هوش وکسلر
درمان اختلالات یادگیری
رویکرد درمانی:
- CBT
- بازی درمانی

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید