توضیحات

عصب کشی
پر کردن
ترمیم دندان
سفید کردن دندان و بلیچینگ
پروتزهای ثابت و متحرک دندانی و فکی
مرتب سازی دندان ها
ترمیم و زیبایی دندان
کامپوزیت
لامینت
باندینگ (پیوند) دندان
ناهماهنگی های های لبه ای دندان ها یا کوتاه و بلند بودن لبه های دندان ها نسبت به یکدیگر
کرادینگ
روکش های دندانی
بریج دندان
دندان مصنوعی
جراحی و تغییر شکل لثه
پیوند لثه
کاشت نگین دندانی

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید