توضیحات

مشاوره فردی
مشاوره خانواده
مشاوره قبل از ازدواج
روان درمانی
رویکرد درمانی:
- شناختی-درمانی
- فرا شناختی
- طرحواره درمانی
شماره تماس:
۰۹۰۵۰۹۰۲۶۳۲

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید