Site logo
شهر
توضیحات

زوج درمانی
مشاور فردی
روان درمانی
مشاوره ازدواج
مشاوره اعتیاد
رویکرد درمانی:
- واقعیت درمانی
- درمان شناختی-رفتاری (CBT)
- درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT)
شماره تماس:
090117935008
03538209785

برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید