Site logo
توضیحات

خانواده درمانی
مشاوره فردی
زوج درمانی
مشاوره کودک
مشاوره نوجوان
سکس تراپی
رویکردهای درمان:
- سی بی تی
- طرحواره درمانی
- واقعیت درمانی

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید