Site logo
توضیحات

مشاوره فردی (درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و ...)
زوج درمانی (با تست و پرسشنامه)
مشاوره پیش از ازدواج (با تست و پرسشنامه)
مشاوره خانواده درمانی
گروه درمانی
درمان اختلالات یادگیری (تست هوش)
درمان اختلالات رفتاری و تحصیلی کودک (تیم درمان)
آموزش مهارت های 12 گانه زندگی
آموزش و تدریس گروهی و فردی فلسفه زندگی
شماره تماس:
09212157257

برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید