توضیحات

درمان ریشه دندان
التهاب غیرقابل برگشت پالپ دندان
کانال ریشه دارای عفونت
درمان مجدد ریشه
درمان ریشه دندان دارای مشکلات
درمان ریشه دندان های ضربه دیده
درمان ریشه دندان دائمی نابالغ عفونی
درمان کامل کردن ریشه دندان دائمی کودکان
درمان مسدود کردن ریشه دندان دائمی کودکان
درمان ریشه دندان های دارای تحلیل داخلی
درمان ریشه دندان های دارای تحلیل خارجی
جراحی ریشه دندان
شماره تماس:
۰۹۱۱۴۲۱۳۵۹۰
01732537784

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید