Site logo
شهر
توضیحات

مشاوره کودک (درمان تخصصی اختلالات اضطرابی، افسردگی، لجبازی، بیش فعالی و وسواس کودکان، ناخن جویدن و شب ادراری)
آموزش مهارت های زندگی به کودکان پیش دبستان و دبستان
آموزش والدگری و ارتباط مؤثر با کودک و نوجوان
درمان ترس از تاریکی، ترس از حیوانات و ...
درمان اختلالات یادگیری
استعدادیابی کودکان
درمان رفتارهای پرخطر نوجوانان
حل تعارضات والدین
بازی درمانی
مشاوره نوجوان
مشاوره فردی
رویکردهای درمان:
- CBT (شناختی-رفتاری)
- تلفیق
- اکت
- طرحواره درمانی

برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید