شهر
توضیحات

دکتر سیده مریم معصومی
فوق تخصص روماتولوژی
متخصص داخلی
عضو هیئت علمی دانشگاه
آدرس:قم؛خیابان عطاران،بلوار عراقی،شهر پزشکان طبقه اول
تلفن:32405041
09920347189

برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید