توضیحات

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) دهان، فک و صورت
استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید