توضیحات

نوار قلب
اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی
تست ورزش
هولتر فشارخون و ریتم

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید