توضیحات

مشاوره و روان درمانی نوجوانان (افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی، استرس تحصیلی، دشواری های دوستیابی و ارتباط با والدین)
مشاوره و روان درمانی کودکان (ترس، پرخاشگری، ارتباط با همسالان، مشکلات تحصیلی و یادگیری و اختلالات از قبیل بیش فعالی، اوتیسم، تاخیر شناختی و ...)
مشاوره با والدین و ارتقاء مهارت های والدگری و فرزندپروری
برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی و گروه درمانی برای کودکان و نوجوانان
اجرا و تفسیر آزمون های استاندارد هوش و شخصیت برای کودکان و نوجوانان

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید