توضیحات

زوج درمانی
خانواده درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
آموزش فرزندپروری و اصلاح رفتار کودک
توانبخشی شناختی
رویکرد درمانی:
- زوج درمانی شناختی رفتاری
- زوج درمانی هیجان مدار
- زوج درمانی روابط ابژه
- توانبخشی شناختی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی (با پشتیبانی علمی و فنی مرکز علوم اعصاب شناخت دانشگاه شهید بهشتی)
شماره تماس:
۰۹۳۵۳۲۵۵۴۱۰

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید