توضیحات

دکتری تخصصی روانشناسی
عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
درمانگر طرحواره شناختی رفتاری

ما را دنبال کنید!
برقراری ارتباط

  • شهین
   31 فروردین 1401 در 08:41

   مشاور صبور من
   که تونستم پسربیشعور رو پس بزنم و زندگی جدید را برنامه ریزی کنم

  یک دیدگاه اضافه کنید