توضیحات

🔷️متخصص پزشکی ورزشی

🔶️عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

📍تهران:خیابان آریاشهر؛خیابان ستارخان،بیمارستان حضرت رسول اکرم،طبقه هشتم،بخش پزشکی ورزشی
☎️09930144405

ما را دنبال کنید!
برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید