توضیحات

متخصص روانشناسی بالینی استاد دانشگاه
صاحب امتیاز کلینیک زندگی
هیئت علمی شرکت ایسنج
مدرس دوره های روان درمانی و ارشد /دکتری

ما را دنبال کنید!
برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید