توضیحات

مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
خانواده درمانی
درمان اختلالات جنسی
مشاوره کودک
رویکرد درمان:
- روان تحلیلی
- اگزیستانسیال

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید