شهر
توضیحات

مشاوره فردی (درمان افسردگی، اضطراب و وسواس)
مشاوره کودک
مشاوره نوجوان
مشاوره خانواده
رویکرد درمان: CBT
مشاوره کودک و نوجوان فقط در مرکز هوشیار به شماره 09131531352 انجام می شود.

برقراری ارتباط

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید