Site logo

قطب تولید سیر ایران+ عکس

شهرستان آذرشهر رتبه نخست تولید و کشت سیر در استان آذربایجان شرقی را دارد و شهر تیمورلو در آذرشهر بعنوان پایتخت سیر در کشور شناخته می‌شود. این محصول کشت پاییزه دارد و به علت زودرس بودن آن در خرداد قابل برداشت است.

 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران
 • قطب تولید سیر ایران

نظر

 • هنوز نظری ندارید.
 • افزودن دیدگاه