Site logo

برای کاهش درد آرتروز گردن چه ورزشی مناسب است؟

با تقویت عضلات فشار کمتری به مهره های گردن وارد می شود و علائم آرتروز گردن و درد تخفیف پیدا می کند. در حال حاضر با انجام چند تمرین ورزشی گردن می توانیم درد ناشی از آرتروز گردن را کاهش دهیم.

1) کشش گردن: بدن خود را صاف نگه دارید و چانه خود را به سمت جلو هل دهید تا گلوی شما کشیده شود. به آرامی عضلات گردن خود را بکشید و به مدت 5 ثانیه در این وضعیت باقی بمانید. سپس سر خود را به مرکز برگردانید و آن را به سمت عقب هل دهید و چانه خود را بالا نگه دارید و به مدت پنج دقیقه در این وضعیت باقی بمانید. این حرکت را پنج مرتبه تکرار کنید.

2) خم کردن گردن: سر خود را به طرف پایین خم کنید تا چانه شما به روی سینه تان قرار بگیرد. سپس به آرامی عضلات گردن خود را بکشید و به مدت 5 ثانیه در این وضعیت باقی بمانید. به وضعیت طبیعی خود برگردید و این حرکت را نیز 5 مرتبه تکرار کنید.

3) چرخش گردن: سرخود را به یک طرف بچرخانید، بدون آنکه چانه خود را پایین یا بالا ببرید، سر خود را آرام بچرخانید که احساس گردن درد نکنید. به آرامی عضلات گردن خود را بکشید و به مدت 5 ثانیه در این وضعیت باقی بمانید. بار دیگر سر خود را به مرکز برگردانید. سپس این حرکت را برای سمت دیگر گردن تکرار کنید و به مدت 5 ثانیه در این وضعیت قرار بگیرید. این حرکت را در هر سمت 5 مرتبه تکرار کنید.

4) خم کردن گردن: سر خود را به سمت شانه خم کنید ( گوش تان به سمت شانه متمایل شود) سپس به آرامی عضلات گردن خود را بکشید و به مدت 5 ثانیه در این وضعیت باقی بمانید. سر خود را به مرکز برگردانید و این حرکت را برای سمت مخالف تکرار کنید. این حرکت را نیز در هر سمت 5 مرتبه تکرار کنید.

کشش را در این تمرینات ورزش آرتروز گردن تا جایی ادامه دهید که باعث گردن درد نشود.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه