Site logo

با بینی نفس بکشید!

نفس کشیدن با بینی و دهان شاید زیاد مورد توجه بیشتر افراد نباشد. اما کارشناسان مزایایی را برای نفس کشیدن با بینی بر شمرده اند که هر خواننده ای را مجاب می کند که بعد از آن با بینی بیشتر نفس بکشد تا با دهان.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه