Site logo

آیا ژیمناستیک باعث کوتاه قدی کودکان می‌شود؟

آنچه مطالعات نشان می‌دهد این است که اکثر ژیمناست‌های سطح بالا کوتاه‌قد هستند؛ اما به احتمال زیاد به این دلیل است که افراد کوچک‌تر و سبک‌تر شانس بیشتری برای انجام و موفقیت در آن دارند و بنابراین با سرعت بیشتری نسبت به هم‌تیمی‌های بلندقدتر خود موفق می‌شوند. به عبارت دیگر، این ژیمناستیک نیست که آن‌ها را کوتاه می‌کند، بلکه کوتاه بودنشان به آنها اجازه می‌دهد در ژیمناستیک سطح حرفه‌ای موفق‌تر باشند

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه